Tel.: 03 57 96 / 9 65 94            
Tischlerei
Johannes Krause
Seit 1896
Krawžic Blidarnja
Wo nas

Stawizny Krawžic Blidarnje


Krawžic blidarnja zhladuje na dołhu stawiznu wróćo. W lěće 1896 kupi Jurij Krawža statok njedaloko Chróšćan cyrkwje a započa dźěło dokoła wokoło drjewa zdokonjeć. Syn Jan bě swojemu nanej přeco po boku a nawuknje tež powołanje blidarja.

1971 da so młody Jan Krawža pola swojeho nana přistajić, w lěće 1990 wón dźěłarnju skónčnje přewza. Tuchwilu dźěła mjezdruhim tež syn Měrćin w domjacej dźěłarni. Krawžic blidarnja je potajkim firma w třećej generaciji.

Hač do dźensnišeho wukonjeja Krawžic blidarjo wšitke móžne dźěła dokoła wokoło drjewa; su to mjezdruhim zhotowjenje durjow, rězbarske dźěła pod pomnikoškitom, woknješka, wokeńcy a polcy.

Tež zadźěłki za skakanje koni w Chróšćan firmje nastawaja, runje tak kaž kamory abo schody. Restauracija a reperatura je tohorunja tak samozrozumliwa, kaž jónkrótnosć někotrych meblow, kiž maja po předstawach kupcow nastać.


Krawžic Blidarnja
Cyrkwinska 19
01920 Chrósćicy
Tel.: 03 57 96 / 9 65 94        
start | wo nas | service | přijězd | partnerjo | impresum