Tel.: 03 57 96 / 9 65 94            
Tischlerei
Johannes Krause
Seit 1896
Krawžic Blidarnja
Service

Service


Hłowne durje

Wutrobnje witajće – zastupće tola do domu: Tu namakaće naš poskitk koła wokoło hłownych duri.


Nutřkowne durje

Dale možeće sej tež warianty nutřkownych durjow wobhladać. Hać zhotowjenje nowych duri, abo restauracija starych, tute dźěła my za Was zdokonjamy.


Wokna

Hać styriróžkate abo kulojte – my zhotowjamy wokna po Wašich přećach. Tu mały přehlad.


Wokeńcy

Za wšěch, kiž chcedza něšto wosebiteho měć: Zhotowjamy za Was tež wokeńcy we wšelakich barbach a mustrach.


Meble

Tu namakaće mały přehlad našich meblow. Zhotowjamy nowe a restawrujemy stare.


Zadźěwki za skakanje

Tež na sportowym polu smy angažowani. Podpěrujeće někajke konjace towarstwo? Pola nas dóstanjeće profesionalne zadźěwki za skakanje.


Krawžic Blidarnja
Cyrkwinska 19
01920 Chrósćicy
Tel.: 03 57 96 / 9 65 94        
start | wo nas | service | přijězd | partnerjo | impresum